O autorze
Miesięcznik Benefit to gazeta kierowana do wszystkich, którzy interesują się motywacją, rozwojem i pracą. W miesięczniku można odnaleźć artykuły dotyczące szkoleń pracowników, podnoszenia jakości pracy, rozwoju i zarządzenia firmą , procesów zmiany i zarządzaniu zmianą, najnowszych sposobach motywowania pracowników, pozapłacowych formach wynagradzania za pracę, aspektach prawnych i podatkowych.

Work-life balance w stylu wellness

Jak osiągnąć stan, w którym poczujemy się spełnieni zarówno zawodowo, jak i w życiu rodzinnym?
Jak osiągnąć stan, w którym poczujemy się spełnieni zarówno zawodowo, jak i w życiu rodzinnym? Fot. Istockphoto
Czym jest równowaga w życiu. Temat, który od lat interesuje nie tylko psychologów, lecz także wszystkich ludzi poszukujących odpowiedzi na pytanie: Jak osiągnąć stan, w którym poczujemy się spełnieni zarówno zawodowo, jak i w życiu rodzinnym?

Celem wprowadzenia w życie idei work-life balance jest uzyskanie zadowolenia we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka. Równowaga powinna polegać na utrzymaniu stałej harmonii między wszystkimi ważnymi aspektami życia, tak aby funkcjonowały w synergii. Sam balans nie zależy od miejsca, w którym pracujemy, a równowaga nie oznacza równego podziału czasu na pracę i czas wolny. To przede wszystkim zwiększanie świadomości indywidualnej, samokontroli, odpowiedzialności za to, co dla nas w życiu ważne. Równowaga zatem to nasze indywidualne granice, które stawiamy pomiędzy życiem zawodowym a organizacją czasu wolnego i życia rodzinnego. Temat work-life balance został opisany już w wielu książkach, wydawałoby się, że nie ma już nic więcej do odkrycia i dodania. Nic bardziej mylnego.

Siedem kluczowych zasad

1. Poczucie własnej wartości. Co myślę o sobie? Większość z nas przeżywa w swoim życiu „chwile szczęścia”. Wspólną cechą wszystkich tych wydarzeń jest to, że dają poczucie sensu życia, wyzwalają energię do działania i realizacji marzeń oraz planów. Przeżywając radość, człowiek czuje się dobrze z samym sobą, a dzięki temu inni także zdają się czuć dobrze w jego towarzystwie. Szacunek do siebie, zaufanie, radość oraz wewnętrzne poczucie, że jest się kimś ważnym, można zdefiniować bardziej ogólnie jako poczucie własnej wartości. Zdefiniowanie, czym jest poczucie własnej wartości i dlaczego jest tak ważne w codziennych działaniach, to klucz do budowania równowagi w życiu.

2. Szczęśliwi bogaci czy biedni? Mamy wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Zasoby materialne, wiedzę, umiejętności, talent. Patrząc dookoła, zasobów jest bardzo dużo i są tak naprawdę na wyciagnięcie ręki Wsiadając do pociągu zwanego „życiem”, w każdym wagonie człowiek umieszcza rzeczy i wartości, które są dla niego bardziej lub mniej ważne. Podczas życiowej podróży często nie zagląda do wielu wagonów, zapomina o nich, lub po prostu brakuje mu czasu, aby wszystkie zwiedzić. Skupia się na tym czego nie ma, bo tak jest szybciej i prościej. Gdyby wierzył, że ma w swoich wagonach wszystko czego mu potrzeba, znajdą się ludzie, którzy mu pomogą, zasoby, których potrzebuje w obecnej chwili, gdyby tylko był przekonany o tym wszystkim…


3. Pozytywne myślenie to potęga podświadomości niezbędna do tego, aby projektować szczęśliwe życie. Jakie myśli i emocje wyzwala stresująca sytuacja? Czy każdy ocenia tak samo to, co widzi oraz to, co się wydarzyło? Pozytywne myślenie bardzo często mylnie interpretowane jest jako „bujanie w obłokach”, brak racjonalnego patrzenia na życie oraz niedojrzałość emocjonalna. Natomiast prawdziwe pozytywne myślenie ma związek z działaniem, które może służyć jako narzędzie poszerzające kreatywność o obszary niedostępne przy myśleniu biorącym pod uwagę wyłącznie okoliczności, nie uwzględniając możliwości. To, przez jaki filtr człowiek postrzega rzeczywistość i wydarzenia rozgrywające się w jego życiu, zależy tylko od niego samego i jego sposobu myślenia. Pozytywne myślenie to dyscyplina sportowa, którą na początku trzeba poznać, oswoić, a później trenować systematycznie, aby być najlepszym i osiągać sukcesy. A jak to zrobić? Zaprzyjaźnić się z podświadomością. Każdy posiada podświadomość i warto wiedzieć, w jaki sposób jej używać, by nam sprzyjała. Warto znać sposoby świadomego wpływania na podświadomość po to, by móc wykorzystać tę skarbnicę wszystkich doświadczeń.

4. Wizja i cele, czyli co chcemy w życiu osiągnąć? Cele, które przed sobą stawia człowiek, nadają życiu wartość i sens. Cele motywują również do codziennych działań. Nie jest trudno postawić cel, określić drogę do jego zrealizowania oraz umiejscowić go w czasie i przestrzeni. Zanim cele zostaną osiągnięte, należy zastanowić się, z czego wynikają? Człowiek dąży do tego, aby być bogatym, szczupłym, posiadać określone rzeczy, podróżować, założyć rodzinę, wybudować dom itd. Prawdziwą satysfakcję z osiągnięć czerpie wówczas, gdy cele wynikają z głęboko uświadomionych potrzeb, gdy wynikają z wizji i misji życia. Mając stabilny fundament, można skutecznie sformułować cele, zamienić je na zadania i z satysfakcją zrealizować. Najważniejsza jest zatem pewność, że cele, które człowiek sobie stawia, po zrealizowaniu dadzą mu poczucie zadowolenia i spełnienia.

5. Znaleźć indywidualny sens. Życie w świecie, który coraz szybciej się rozwija i w którym coraz więcej zewnętrznych bodźców dociera do ludzkich zmysłów, jest wymagające. Poziom technologii, rozwój nauki i ogólny postęp cywilizacyjny sprawiają, że człowiek ma w zasadzie nieograniczony wybór dróg, którymi może podążać, a poziom życia jest bardzo wysoki. Z jednej strony sprzyja to wejrzeniu w swoje wnętrze, z drugiej naraża na pogubienie się w tym, co nadaje życiu prawdziwy sens. Dlatego nie jest łatwo oddzielić własne, głęboko uświadomione potrzeby od tych narzuconych przez środowisko. Każdy sam może ustalić standard oraz jakość własnego życia. Z tego również wynika później czas, który poświęca na pracę oraz na własne przyjemności, hobby, pasje oraz rodzinę.

6. Sukces. Czym jest i kiedy go osiągamy? Czy każdy potrafi zdefiniować słowo „sukces”, czy wie, co to słowo dla niego oznacza, co oznacza dla każdego indywidualnie? Czy sukces to obraz spełnionego życia zawodowego, prywatnego? A gdyby tak każdy podzielił swój sukces na czynniki pierwsze, gdzie znalazłoby się miejsce i na karierę, i na udane życie emocjonalne, i na spokój sumienia. Zaspokojone potrzeby związane ze stylem życia, zdrowiem czy wyższymi celami to na pewno wymiar sukcesu.

7. W zdrowym ciele zdrowy duch. Oprócz pracy nad sobą, swoimi wartościami oraz zasobami nie można zapominać o szacunku do swojego ciała. Troska o dobry sen, zdrowie, aktywność, czyli kondycję fizyczną, odpowiednią dietę to podstawa zachowania życiowej równowagi. Gdy człowiek jest wypoczęty, posiada dobrą kondycję fizyczną, a organizm jest odpowiednio odżywiony, łatwiej mu planować oraz realizować codzienne zadania. Dlatego należy zadbać o ciało i jego kondycję, aby móc pracować nad wnętrzem oraz dążyć do harmonii i jedności ducha z ciałem.

Równowaga w życiu. Jak osiągać synergię pomiędzy wszystkimi obszarami i czy jest to możliwe. Work-life balance zależy od równowagi wewnętrznej. Od tego, w jaki sposób człowiek czuje się sam ze sobą, jak wyraża swoje potrzeby, nazywa emocje, odnajduje przyczynę swoich celów i marzeń oraz indywidualny sens. Często ludzie zapominają o tym wszystkim, co mają w sobie, a work-life balance definiują jako umiejętne zarządzanie czasem. Zatem poszukując równowagi między życiem osobistym a zawodowym, należy zdefiniować odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy i co w tym momencie pozwoli nam osiągnąć cel nadrzędny. To, czy człowiek szanuje siebie, swoją duszę i ciało, będzie również wyznaczało kierunki równowagi życiowej.

Adriana Kuchenbecker
psychodietetyk oraz instruktor sportu właścicielka firmy Diet & Sports Consulting

Zobacz także: Złe nawyki do poprawy
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...